C:\Users\Hans Arild\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\427J6EI7\GrøndalenGård_logo_m_slogan.png

Invitasjon til Grøndalen gård

Vi ønsker velkommen til offisiell åpning av vårt CIGS solcelletak 30. mars kl 13.00

Anlegget er på 70KwP og skal produsere 65 000kwt i året, som er vårt strømbehov på gården. Det er også brukt et nyutviklet montasjesystem som er tilpasset nordiske forhold.
Enova har støttet investeringen med 47% og kaller anlegget innovativt.

Program:

Velkommen v/ Hans Arild Grøndahl

Åpning av solcelleanlegget v/ Rasmus Hansson, Miljøpartiet de Grønne

Nes kommune v/ ordfører Grete Sjøli

Hvorfor solceller på Grøndalen gård, v/ Eystein Aspesletten, Green Energy as

Fylkeslandbrukssjefen i Oslo og Akershus, v/ Morten Ingvaldsen

Norsk Solenergiforening v/Ragnhild Bjelland-Hanley

Enkel servering av Nýr-kake og kaffe.

På Grøndalen gård produserer vi økologisk melk og kjøtt. Vi har eget meieri hvor vi produserer vårt produkt Nýr. Mange kokker over hele landet setter Nýr på menyen.
Vi har eget bioenergianlegg hvor vi fyrer med egen ved for å varme opp vann til vask og oppvarming. Om sommeren varmes dette opp med solenergi i eget solfangeranlegg.

For litt over et år siden bygde vi (gjennom vårt selskap Grøndalsstua as) et av landets beste miljøbygg, Kiwi-Auli hvor blant annet integrerte solceller på taket er et av elementene.
Kjerneverdiene våre er stolt, frisk og omtenksom. Dette handler om dyrevelferd, økologi, bærekraft og riktig utnyttelse av egne ressurser. Vi jobber for vekst og bærekraftig utvikling av Grøndalen gård.

Velkommen til Grøndalsvegen 17, 1929 Auli.