I Green Energy ønsker vi å komme med robuste og optimale energiløsninger for et
mer bærekraftig samfunn, herunder innledende rådgivning og kurs, leveranse av bl.a. solceller og montasjesystemer for tak og fasader, invertere, styresystemer, brann switcher etc.

Eystein Aspesletten er utdannet maskiningeniør fra NTH (NTNU) og bedriftsøkonom og har jobbet med energi i store deler av sin yrkeskarriere bl.a. som leder for GE Energy (General Electric) i Norden. Han startet Green Energy AS for å kunne rendyrke og akselerere fremveksten av bærekraftige energiløsninger.

Karl Andreassen er solspesialist og utdannet passiv-hus designer fra Darmstadt. Karl har jobbet med energiløsninger i Danmark de siste 20 årene og har detaljkunnskap fra en rekke forskjellige leveranser. Karl er også oppfinner.

I Green Energy er vi opptatt av å sette sammen de beste tilgjengelige teknologier til optimale systemløsninger. Kontakt oss

#